LogoSCN-1

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven afholdes 2 gange årligt i juni og i november.

Der er åbnet op for tilmelding til vinter Indfødsretsprøven.

Vinterprøven afholdes onsdag den 27. november 2019 kl. 13.00.
Tilmeldingsfristen til denne prøve er onsdag den 23. oktober 2019.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig indfødsretsprøven ved at henvende personligt på en af sprogcentrets afdelinger i åbningstiden. Du kan også ringe og aftale en tid, hvor du kan tilmelde dig, hvis du ikke har mulighed for at møde op i åbningstiden.
Selve prøven holdes i Frederiksborg Centeret i Hillerød uanset hvilken afdeling, du har tilmeldt dig på.
Du skal betale et gebyr på 780 kr. via Mobilepay eller kontant ved tilmeldingen.
Ved tilmeldingen skal du medbringe gyldig billed-ID, udstedt af en EU-myndighed samt det gule sundhedskort.


Legitimation

Det er meget vigtigt at du medbringer gyldig legitimation til selve prøven. Ved tilmeldingen får du brev om, hvad der regnes for gyldig legitimation.
Se brevet her

Forberedelse til Indfødsretsprøven

"Indfødsretsprøven af 2015" består af 40 skriftlige sprørgsmål, som du skal svare på. De relaterer sig til teksten i det materiale, som Udlændinge- og Integrationsministreriet har fået udarbejdet, "Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015". Du kan downloade materialet fra ministeriets hjemmeside eller både læse og høre teksten oplæst. 

For at bestå prøven skal du besvare 32 af de 40 spørgsmål korrekt. Du har 45 minutter til at svare de på de 40 spørgsmål.

Svar med resultatet

Alle, der går til Indfødsretsprøven efter at have tilmeldt sig på Sprogcenter Nordsjælland, får så hurtigt som overhovedet muligt, sms om bestået eller ikke bestået, når den er rettet af den beskikkede censor.

De deltagere, der har mindst 32 af de 40 spørgsmål korrekte, skal afhente deres bevis på Sprogcentret i Hillerød. Datoen for afhentning af beviser oplyses ved prøven.
Du kan ikke ringe til kontorerne for at høre, hvordan du har klaret dig.

Klagemulighed

Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven eller over forhold i forbindelse med prøveafholdelsen, skal du gøre det inden 4 uger efter du har fået besked om resultatet. Klagen sendes i første omgang til Sprogcenter Nordsjællands centerleder.
Klagen skal være skriftlig og kan kun være på egne vegne. Du skal i klagen præcisere, hvad du klager over og begrunde, hvorfor du klager.

Vedhæftninger
Download denne fil (Information-til-proevedeltagere-om-indfoedsretsproeven-af-2015.pdf)Information til prøvedeltagere om Indfødsretsprøven[ ]503 kB2016-04-07 09:44

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?