LogoSCN-1

Medborgerskabsprøve

Medborgerskabsprøve afholdes 2 gange årligt i juni og i november.

Der er åbnet op for tilmelding til vinter Medborgerskabsprøven.

Vinterprøven afholdes onsdag den 27. november 2019 kl. 11.00.
Tilmeldingsfristen til denne prøve er onsdag den 23. oktober 2019.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig Medborgerskabsprøven ved at henvende personligt på en af sprogcentrets afdelinger i åbningstiden. Du kan også ringe og aftale en tid, hvor du kan tilmelde dig, hvis du ikke har mulighed for at møde op i åbningstiden.
Selve prøven holdes i Frederiksborg Centeret i Hillerød uanset hvilken afdeling, du har tilmeldt dig på.
Du skal betale et gebyr på 780 kr. via Mobilepay eller kontant ved tilmeldingen.
Ved tilmeldingen skal du medbringe gyldig billed-ID, udstedt af en EU-myndighed samt det gule sundhedskort.


Legitimation

Det er meget vigtigt at du medbringer gyldig legitimation til selve prøven. Ved tilmeldingen får du brev om, hvad der regnes for gyldig legitimation.
Se brevet her

Forberedelse til medborgerskabsprøven

Prøven består af 25 spørgsmål hvor de 20 skal være rigtige for at bestå. Se yderligere info https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/permanent-ophold/medborgerskab.htm

Link til ministeriets hjemmeside : http://uibm.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/medborgerskabsproven

Klagemulighed

Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven eller over forhold i forbindelse med prøveafholdelsen, skal du gøre det inden 4 uger efter, du har fået besked om resultatet. Klagen sendes i første omgang til Sprogcenter Nordsjællands centerleder.
Klagen skal være skriftlig og kan kun være på egne vegne. Du skal i klagen præcisere, hvad du klager over og begrunde, hvorfor du klager.

Vedhæftninger
Download denne fil (Information-til-proevedeltagere-om-medborgerskabssproeven.pdf)Information til prøvedeltagere om Medborgerskabsprøven[ ]224 kB2016-04-07 09:42

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?