LogoSCN-1

Målsætning, værdier og organisation

Målsætninger og værdier
Organisation
Ledelsen
Administration
Centerrådet

Målsætning:

Sprogcenter Nordsjælland har som primær målsætning så effektivt som muligt, at give voksne udlændinge de nødvendige dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark

Ligeværdighed:

Kursister, medarbejdere og ledere er alle lige værdige i det konstante arbejde på at skabe lige forudsætninger for alle til at kunne deltage i samfundets tilbud, rettigheder og pligter

Respekt:

Vi anerkender, at vi alle - både kursister og alle ansatte - er kompetente mennesker, og vi behandler hinanden med gensidig respekt

Tolerance:

Tolerance er et grundlæggende demokratisk begreb, der afspejler sig i vores omgang med hinanden og de temaer, der undervises i.

Kursisten inddrages som aktiv og medansvarlig for egen læring.
Medarbejderne og ledelse arbejder aktivt for at udvikle sig, leve op til de stillede mål og virkeliggøre nye ideer. Det er en arbejdsplads, hvor refleksion, nytænkning og udvikling er nøgleordene.

Organisation:

Sprogcenter Nordsjælland blev oprettet i 1999 som et samarbejde med dengang 18 nordsjællandske kommuner. I dag har sprogcentret 9 kommuner, der er sprogcentrets faste brugere.

De 9 kommuner er:

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Ledelsen:
 • Centerleder Hanne Lohmann
 • Afdelingsleder Anne Rasmussen (Hillerød)
 • Afdelingsleder Berit Rasmussen (Hillerød)
 • Afdelingsleder Steffen Busch (Frederikssund og herunder Frederiksværk)
 • Sekretariatsleder Bente Bendixen
Administration:

Administrationen af sprogcentret sker fra de 3 af afdelingerne samt sprogcentersekretariatet:
For alle afdelinger:

 • Bente Bendixen, sekretariatsleder
Hillerød afdelingen:
 • Silvana Tandjanovic, sekretær
 • Rita Berger, sekretær
 • Rebekka Angelie Olsen, sekretær
 • Regina Schmidt, receptionist/sekretær
 • Ulla Brit Dawall, sekretær
 • Anne Marie Søndergaard, AC-medarbejder
Frederikssund - Frederiksværkafdelingen:
 • Bente Ptak, sekretær
 • Theresia Rose Grundahl Bang, sekretær

Sprogcentersekretariat:

Anne Therese Schultz, udviklingskonsulent, tlf. 72 32 85 00
Pia Licht, regnskabsmedarbejder, tlf. 72 32 85 00

Centerrådet:

Centerrådet er rådgivende organ for Sprogcenter Nordsjælland og består af repræsentanter fra de 9 faste samarbejdskommuner.

Vedhæftninger
Download denne fil (Organisationsdiagram SN.pdf)Organisationsdiagram SN.pdf[ ]236 kB2019-02-11 10:44

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?