LogoSCN-1

Tilmelding til undervisning

Hvis du ikke er blevet tilmeldt den almindelige danskundervisning af din kommune, må du selv henvende dig til din sagsbehandler eller bede om at tale med den medarbejder, der har med danskundervisning at gøre.
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan det håndteres.
Hvis du har ret til at modtage undervisning, vil din kommune sende en henvisning til sprogcentret.

Hvornår kan du starte?

Når sprogcentret har modtaget denne henvisning, vil du indenfor ganske kort tid blive kontaktet og få en tid til en samtale med afdelingens vejleder. Bortset fra i juleferien og sommerferien skal sprogcentret give dig et tilbud om danskundervisning indenfor en måned efter de har modtaget henvisningen.

Hvad hvis du ikke har ret til danskundervisning?

Hvis du har boet i Danmark mere end 3 år, har du måske ikke ret til almindelig danskundervisning. Hvis du allerede kan en hel del dansk mundtligt og også kan skrive en del på dansk, vil FVU være et godt tilbud. Det er kun 3 eller 4 timer om ugen - enten dag eller aften - og det er gratis.
Du kan også vælge at betale for den ordinære undervisning selv. Henvend dig til sprogcentret, hvis du selv skal betale for undervisningen.

img 200 21

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?