LogoSCN-1

Formålet med de 3 uddannelser

Danskuddannelsesmodellen

Danskuddannelsesmodellen

Kursisterne på Sprogcenter Nordsjælland kommer med meget forskellige forudsætninger, og deres mål med at deltage er også meget forskellige.
Derfor skal sprogcentret tilbyde danskundervisning på forskellige niveauer.

De 3 uddannelser hedder:

Danskuddannelse 1
Danskuddannelse 2
Danskuddannelse 3

Alle danskuddannelser er inddelt i 6 moduler - dog afsluttes Danskuddannelse 3 normalt efter 5. modul.
Du skal bestå testen på det modul, du går på, for at kunne komme videre til næste modul.
Det er indviduelt, hvor hurtigt man kan gennemføre modulerne.

Dag eller aften?

Som dagskursist skal du møde til 12 lektioner om ugen fordelt på 3 dage med 4 lektioner pr. gang. Du skal gå to formiddage fra 8.30 – 12.00 og en eftermiddag fra 12.30 – 16.00, eller omvendt.
Hvis du arbejder i dagtimerne - eller af en anden grund ikke kan møde om dagen - kan du gå til dansk to aftener om ugen fra ca. 17.30 – 20.00 mandag og torsdag.

 

model1Danskuddannelse 1

Målet med Danskuddannelse 1 er, at du kan varetage ufaglært arbejde og virke som aktiv borger i Danmark.
Danskudannelse 1 er tilrettelagt for dem, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt for dem der ikke er sikre i et europæisk skriftsystem.

Uddannelsen lægger især vægt på det mundtlige sprog, så du kan klare dig i hverdagens almindelige situationer. Du lærer også at læse og skrive enkle tekster på dansk. Viden om det nære samfund og arbejdsmarkedet indgår i undervisningen på alle moduler.

Danskuddannelse 1 afsluttes efter modul 6 med Prøve i Dansk 1 - også kaldet PD1. 

Danskuddannelse 2

model2Målet med Danskuddannelse 2 er, at du skal kunne få et arbejde og fungere aktivt som borger i det danske samfund. Desuden skal undervisningen sætte dig i stand til at deltage i kompetencegivende faglige efteruddannelseskurser sammen med danske kollegaer.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for dem, der har en kortere skole- og uddannelsesbaggrund (5 - 10 år). På danskuddannelse 2 er også kursister med lang uddannelse fra deres hjemland, men som af forskellige grunde ikke kan placeres på danskuddannelse 3 fra starten – fx hvis du ikke før har lært et andet sprog.
Du lærer at forstå, tale, læse og skrive så meget dansk, at du vil kunne klare dig i hverdagen og på arbejdspladsen. Der lægges vægt på at lytte og (sam)tale, men du skal også kunne skrive enkle tekster, der indgår i en hverdagskommunikation.
Danskuddannelse 2 afsluttes efter modul 6 med Prøve i Dansk 2 (PD2.

 


model3Danskuddannelse 3

Målet med Danskuddannelse 3 er, at du skal kunne få et arbejde eller fortsætte på en uddannelse, samt at du kan fungere som aktiv borger i det danske samfund.
Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for studievante kursister, det vil sige borgere der har en gymnasial skolebaggrund og helst en uddannelsesbaggrund svarende til bachelorniveau. Kursister på Danskuddannelse 3 har desuden kendskab til mindst ét europæisk fremmedsprog.

Tempoet og niveauet er betydelig højere end på Danskuddannelse 1 og 2. Du lærer at perspektivere problemstillinger og inddrage generel kulturel, historisk og samfundsmæssig viden. Du skal kunne nuancere dit talte og skrevne sprog, så du kan argumentere for personlige holdninger og synspunkter på dansk.

Studieprøven

model studieproeven6Ganske få kursister kan komme på modul 6 for at tage Studieprøven.
Vi kan for øjeblikket ikke tilbyde modul 6 på Sprogcenter Nordsjælland. 
Vi henviser til de københavnske sprogcentre.

 

 

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?