Skip to main content
Brug af ordkort i en undervisningssituation

De afsluttende prøver i dansk

Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven afholdes to gange om året – i maj/juni og november/december.

Prøverne er statskontrollerede og udarbejdes af ministeriet.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Se eksempler på tidligere afholdte prøver ved at klikke her

Bemærk

Sprogcenter Nordsjælland afholder ikke Studieprøven. Der henvises til "Speak" (Hellerup Sprogcenter) i Hellerup eller et af de københavnske sprogcentre. 

Læs mere om de afsluttende prøver i dansk på integrationsviden.dk ved at klikke her

Klik her for at se Sprogcenter Nordsjællands seneste prøveresultater.

Tilmelding til Prøve i
Dansk 1, 2 og 3

Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven afholdes to gange om året – i maj/juni og november/december.

Danskuddannelse 1 og 2 afsluttes med henholdsvis Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 efter modul 6.

Danskuddannelse 3 kan afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3 eller med Studieprøven efter modul 6. 

Tilmelding til de afsluttende prøver foregår via læreren / lærerne på holdet.

Hvis man ikke deltager i undervisningen på et af de afsluttende niveauer, kan man tilmelde sig Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 som selvstuderende.

Selvstuderende skal betale et gebyr på kr. 1.473,-


Bemærk

Ved evt. framelding tilbagebetales gebyret ikke.

Der afholdes informationsmøder for alle selvstuderende ca. 14 dage før den skriftlige del af prøven. Deltagelse er frivillig.

Tilmelding for selvstuderende kan ske ved personligt fremmøde på en af sprogcentrets afdelinger i åbningstiden eller online, når linket til tilmeldingen er åbent.

Tid for tilmelding til prøver uden for åbningstiden kan aftales telefonisk.

Klik her for at se åbningstider og telefonnumre til de tre afdelinger

Husk at medbringe billed-ID og det gule sundhedskort ved tilmelding. 

Prøver danskuddannelserne

Prøvetermin

November - december 2023.

4. september 2023 er sidste frist for tilmelding til prøveterminen november/december.

Skriftlige prøver

Studieprøven: 13. nov kl. 9-14.15
Prøve i Dansk 3: 14. nov kl. 9-13.30
Prøve i Dansk 2: 15. nov kl. 9-12.30
Prøve i Dansk 1: 16. nov kl. 9-12.00

Mundtlige prøver

Afholdes i perioden 11. -22. december 2023

Der afholdes ikke sygeeksamener.

Klik her, hvis du er interesseret i et kursus for selvstuderende, der skal til Prøve i Dansk 2 i november/december 2023

Klik her, hvis du er interesseret i et kursus for selvstuderende, der skal til Prøve i Dansk 3 i november/december 2023

Kontakt prøveansvarlig Stine Rømer på tlf. 7232 8589
ved spørgsmål til prøverne.

Prøver danskuddannelserne

Prøvetermin

Maj - juni 2024.

4. marts 2024 er sidste frist for tilmelding til prøveterminen maj/juni.

Skriftlige prøver

Studieprøven: 13. maj kl. 9.00-14.15
Prøve i Dansk 3: 14. maj kl. 9.00-13.30
Prøve i Dansk 2: 15. maj kl. 9.00-12.30
Prøve i Dansk 1: 16. maj kl. 9.00-12.00

Mundtlige prøver

Afholdes i perioden 10. -21. juni 2024

Der afholdes ikke sygeeksamener.

Kontakt prøveansvarlig Stine Rømer på tlf. 7232 8589
ved spørgsmål til prøverne.

Person til indfødsretsprøven

 

 

Indfødsretsprøven 

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året – sommer og vinter.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Ud over en bestået indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Klik her for at læse mere om betingelserne for at få dansk statsborgerskab

Prøvens form og indhold

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Herudover består prøven af 5 aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder. Endvidere er der 5 spørgsmål om danske værdier.

Man har 45 minutter til at svare på de 45 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål rigtigt, herunder skal man svare rigtigt på mindst 4 ud af 5 af de spørgsmål, der omhandler danske værdier.

Klik her for at se lærematerialet på integrationsviden.dk (PDF downloader, når du klikker)

På integrationsviden.dk ligger også en version af lærematerialet til indfødsretsprøven med lyd, nederst på siden (klik her)

Læs mere om Indfødsretsprøven på integrationsviden.dk ved at klikke her

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året – sommer og vinter.

For at få permanent opholdstilladelse skal man ud over en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser.

En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået Medborgerskabsprøven.

Læs mere om krav til permanent opholdstilladelse på ministeriets hjemmeside

 
Prøvens form og indhold

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Man har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål rigtigt.

Se lærematerialet på integrationsviden.dk ved at klikke her (PDF downloader, når du klikker.)

På integrationsviden.dk ligger også en version af lærematerialet til medborgerskabsprøven med lyd, nederst på siden (klik her)

Klik her for at læse mere om Medborgerskabsprøven på integrationsviden.dk

Indfødsrets- og Medborgerskabsprøven

 

Vinter 2023

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes d. 29. november.

Tilmeldingsfristen for begge prøver er d. 25. oktober 2023.

Sommer 2024

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes d. 29. maj.

Tilmeldingsfristen for begge prøver er d. 24. april 2024.

Bemærk

Gyldig legitimation skal medbringes ved alle prøver.

Klik her for at se vejledning om legitimation (PDF downloader, når du klikker)

Der afholdes IKKE sygeeksamen.

Person, der læser op til medborgerskabsprøven
Kursister i en undervisningssituation

Tilmelding til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

For at tilmelde dig hos os, kan du møde op personligt i sprogcentrets reception, eller du kan tilmelde dig online, når linket til tilmeldingen er åbent.

Du kan nu tilmelde dig online ved at klikke på dette link.

Se åbningstider og telefonnumre til de tre afdelinger ved at klikke her

Der skal betales et gebyr på kr. 847,- for hver prøve. Gebyret kan betales via Mobilepay eller kontant. Husk at medbringe billed-ID og det gule sundhedskort ved tilmelding.

 

Prøveresultater

 

Opgørelsen over prøveresultaterne viser gennemsnitskarakteren for hver af de skriftlige discipliner (læseforståelse og skriftlig kommunikation) og gennemsnitskarakteren for den mundtlige prøve.

Når den individuelle gennemsnitskarakter beregnes, tæller den mundtlige karakter dobbelt. Gennemsnitskaraktererne er opgjort for sprogcentrets egne kursister og for selvstuderende hver for sig.Liste med prøveresultater:

Prøveresultater for afsluttende prøver i dansk

Vinter 2022

Klik her for at se prøveresultater for vinter 2022
Sommer 2022

Klik her for at se prøveresultater for sommer 2022

Prøveresultater for Indfødsrets- og Medborgerskabsprøven

Sommer / Vinter 2022

Klik her for at se prøveresultater for medborger- og indfødsretsprøve sommer / vinter 2022
Sommer / Vinter 2021

Klik her for at se prøveresultater for medborger- og indfødsretsprøve sommer/vinter 2021