De afsluttende
prøver i dansk

Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven afholdes to gange om året – i maj/juni og november/december.

Prøverne er statskontrollerede og udarbejdes af ministeriet.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Se eksempler på tidligere afholdte prøver ved at klikke her

Bemærk

Sprogcenter Nordsjælland afholder ikke Studieprøven. Der henvises til "Speak" (Hellerup Sprogcenter) i Hellerup eller et af de københavnske sprogcentre. 

Læs mere om de afsluttende prøver i dansk på ministeriets hjemmeside ved at klikke her

Klik her for at se Sprogcenter Nordsjællands seneste prøveresultater.

Tilmelding til Prøve i Dansk 1, 2 og 3

Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven afholdes to gange om året – i maj/juni og november/december.

Danskuddannelse 1 og 2 afsluttes med henholdsvis Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 efter modul 6.

Danskuddannelse 3 kan afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3 eller med Studieprøven efter modul 6. 

Tilmelding til de afsluttende prøver foregår via læreren / lærerne på holdet.

Hvis man ikke deltager i undervisningen på et af de afsluttende niveauer, kan man tilmelde sig Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 som selvstuderende.

Selvstuderende skal betale et gebyr på kr. 1360,-

Bemærk

Ved evt. framelding tilbagebetales gebyret ikke.

Der afholdes informationsmøder for alle selvstuderende ca. 14 dage før den skriftlige del af prøven. Deltagelse er frivillig.

Tilmelding for selvstuderende sker ved personligt fremmøde på en af sprogcentrets afdelinger i åbningstiden.
Tid for tilmelding til prøver uden for åbningstiden kan aftales telefonisk.
Klik her for at se åbningstider og telefonnumre til de tre afdelinger

Husk at medbringe billed-ID og det gule sundhedskort ved tilmelding. 

Prøver danskuddannelserne

Prøvetermin

November - december 2020.

Skriftlige prøver

Studieprøven: 16. nov kl. 9-14.15
Prøve i Dansk 3: 17. nov kl. 9-13.30
Prøve i Dansk 2: 18. nov kl. 9-12.30
Prøve i Dansk 1: 19. nov kl. 9-12.00

 
Mundtlige prøver

Afholdes i perioden 7. -18. december 2020
7. september 2020 er sidste frist for tilmelding til prøveterminen november/december.

Der afholdes ikke sygeeksamener.

Kontakt prøveansvarlig Stine Rømer på tlf. 7232 8589
ved spørgsmål til prøverne.

Prøver danskuddannelserne

Prøvetermin

Maj - juni 2021.

Skriftlige prøver

Studieprøven: 17. maj
Prøve i Dansk 3: 18. maj
Prøve i Dansk 2: 19. maj
Prøve i Dansk 1: 20. maj

 

Mundtlige prøver

Afholdes i perioden 14. -25. juni 2021
8. marts 2021 er sidste frist for tilmelding til prøveterminen maj/juni.

Der afholdes ikke sygeeksamener.

 

 

 

Indfødsretsprøven 

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året – sommer og vinter.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Ud over en bestået indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Klik her for at læse mere om betingelserne for at få dansk statsborgerskab

 

 

Prøvens form og indhold

Indfødsretsprøven består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Herudover består prøven af 5 aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder.

Man har 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 32 af de 40 spørgsmål rigtigt.

Klik her for at se lærematerialet på ministeriets hjemmeside

På ministeriets hjemmeside ligger også en version af lærematerialet med lyd (klik her)

Læs mere om Indfødsretsprøven på ministeriets hjemmeside ved at klikke her

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året – sommer og vinter.

For at få permanent opholdstilladelse skal man ud over en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser.

En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået Medborgerskabsprøven.

Læs mere om krav til permanent opholdstilladelse på ministeriets hjemmeside

 
Prøvens form og indhold

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Man har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål rigtigt.

Se lærematerialet på ministeriets hjemmeside ved at klikke her

På ministeriets hjemmeside ligger også en version af lærematerialet med lyd (klik her)

Klik her for at læse mere om Medborgerskabsprøven på ministeriets hjemmeside.

 

Indfødsrets- og Medborgerskabsprøven

2020:

Indfødsretsprøven afholdes 25. november kl. 13.00.
Medborgerskabsprøven afholdes 25. november kl. 11.00.
Sidste frist for tilmelding til begge prøver er 21. oktober.

2021:

Indfødsretsprøven afholdes 2. juni og 24. november.
Sidste frist for tilmelding er hhv. 28. april og 20. oktober.
Medborgerskabsprøven afholdes 2. juni og 24. november.
Sidste frist for tilmelding er hhv. 28. april og 20. oktober.

Bemærk

Gyldig legitimation skal medbringes ved alle prøver.

Klik her for at se vejledning om legitimation

Der afholdes IKKE sygeeksamen.

Kontakt prøveansvarlig Stine Rømer på tlf. 7232 8589
ved spørgsmål til prøverne.

 

Tilmelding til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

 

 

Se åbningstider og telefonnumre til de tre afdelinger ved at klikke her

For at tilmelde dig hos os, skal du møde op personligt i sprogcentrets reception.

Der skal betales et gebyr på kr. 780,- kr. for hver prøve. Gebyret kan betales via Mobilepay eller kontant. Husk at medbringe billed-ID og det gule sundhedskort ved tilmelding.

 

 

Prøveresultater

 

Opgørelsen over prøveresultaterne viser gennemsnitskarakteren for hver af de skriftlige discipliner (læseforståelse og skriftlig kommunikation) og gennemsnitskarakteren for den mundtlige prøve.

Når den individuelle gennemsnitskarakter beregnes, tæller den mundtlige karakter dobbelt. Gennemsnitskaraktererne er opgjort for sprogcentrets egne kursister og for selvstuderende hver for sig.

Milnersvej 41C
3400 Hillerød
72 32 85 00
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.